Sponsors

Lidmaatschap & Contributie

De contributie voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt:

Senioren Veldvoetbal
€ 280,00
Junioren JO18/JO19
€ 205,00
Junioren JO17 -JO15
€ 195,00
Pupillen JO9 -JO14
€ 180,00
Pupillen JO7/JO8
€ 135,00
Zaalvoetbal (Senioren)
€ 125,00
Niet spelende leden € 75,00


* Bij inschrijving van nieuwe leden wordt eenmalig € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

**  Bij inschrijving voor 1 november wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht. Na 1 november (spelend na de winterstop) wordt de helft van de jaarcontributie in rekening gebracht

 Reglementen

  • Het lidmaatschap is bindend voor het gehele verenigingsjaar te weten van 1 juli t/m 30 juni.
  • Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging, uiterlijk twee maanden – dus vóór 1 mei – voor het sluiten van het verenigingsjaar.
    Schriftelijk opzeggen kan d.m.v. een mail aan secretaris@hbok.nl
  • Bij jeugdleden (JO7 t/m JO19) die spelen in een hogere of lagere leeftijdscategorie is de leeftijdscategorie (geboortejaar) van de speler/speelster bepalend voor de contributie, dus niet het team/leeftijdscategorie waarin werkelijk gespeeld wordt.
  • Door aanmeding verplicht u zich:
    – de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur en van de Algemene vergadering na te leven en;
    – de statuten en reglementen van de KNVB en de besluiten, alsmede de van toepassing zijnde regels na te leven.

Inschrijven kan d.m.v. webformulier op deze site.

             Contributie:                    NIKKI.GIF

Voor de inning van de contributie werkt HBOK vanaf seizoen '20-'21 samen met NIKKI

Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid van NIKKI een betaalverzoek via e-mail. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt.

Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken:
1. betalen in termijnen, of
2. gehele contributie ineens betalen.

1. Betaling in termijnen: Altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
2. Betaling in een keer: Keuze tussen een betaling via iDEAL of via een automatische incasso.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer
worden gedeeld met NIKKI. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen
versturen.

De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.nikki.nl

Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester benaderen via de mail: penningmeester@hbok.nl Ook als er tijdens het werken met NIKKI vragen zijn staan zowel de penningmeester als NIKKI hier altijd voor open.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!